Page 15 - Homla Hageby Prospekt
P. 15

04
                                 8 GODE GRUNNER FOR Å
                                 FLYTTE TIL HOMLA HAGEBY
                                 HØY KVALITET I BYGGET,
                                 SIDEN ALT BYGGES

                                 PÅ TOMTA


                                 Homla Hageby oppføres på tradisjonelt vis,
                                 med plassbygde konstruksjoner i betong og
                                 tre. Lokale entreprenører gjør hele jobben på
                                 tomta. Dette gir oss stor fleksibilitet og kontroll,
                                 slik at vi kan optimalisere planløsningen for
                                 den enkelte leilighet. Kortreiste aktører og
                                 materialer minimerer også miljøbelastningen.
                                 Resultatet? Holdbare løsninger av høy kvalitet.
 Illustrasjonsfoto
                                                          15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20